AVG Privacy Statement

BV reviseert, onderhoudt en reinigt buitengevel schuifventilatieroosters en suskasten en al hetgeen daarmee verband houdt. Wij hechten grote waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegeven. In dit privacystatement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat uw rechten zijn. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet worden gesteld.

Welke gegevens verzamelen wij
Persoonsgegevens zijn gegevens die bij een prijs/reparatieaanvraag gecommuniceerd worden. Als u een aanvraag doet geeft u ons enkele gegevens om een passend aanbod samen te stellen.
Het gaat om de volgende gegevens:

  • Naam;
  • Adres;
  • Woonplaats;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;

Kvk-nummer (zakelijke afnemers) (alleen wanneer u het aanbod accepteert).Waar gebruiken wij uw gegevens voor
Om onze aangeboden service goed te kunnen uitvoeren verwerken wij uw gegevens in een database. In deze database staan particuliere en zakelijke klanten, leveranciers en toeleveranciers (derden). Niemand kan gegevens opvragen uit deze database, tenzij hier schriftelijk door alle partijen akkoord op is gegeven. Een akkoord op prijsopgaven en bestellingen gebeurd schriftelijk dan wel per e-mail. Zo gaat u direct akkoord met de leveringsvoorwaarden die volgens de MetaalUnie zijn opgesteld.
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan de termijn die de Belastingdienst stelt van 7 jaar.

Hoe communiceren wij met u
Wij communiceren hoofzakelijk per e-mail en telefoon. Uw gegevens geeft u door bij uw aanvraag. Ook kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.

Gegevens delen
Wanneer u contact met ons opneemt via telefoon, e-mail of contactformulier worden contactgegevens verzameld die op u van toepassing zijn. Uw gegevens worden niet gedeeld met leveranciers en toeleveranciers (derden), tenzij hier toestemming voor is gegeven. Als een opdracht wordt uitbesteed worden de volgende gegevens gedeeld;

  • Naam;
  • Adres;
  • Woonplaats;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;

Kvk-nummer (zakelijke afnemers) (alleen wanneer u het aanbod accepteert).De door u verstrekte gegevens worden enkel aan derden doorgegeven als dit noodzakelijk is om de servicewerkzaamheden uit te voeren. Deze (toe-)leveranciers werken uitsluitend in opdracht van ons en mogen uw gegevens alleen in het kader van die opdracht gebruiken. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.
Websites van derden
Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website, om er zeker van te zijn dat er goed met uw gegevens wordt om gegaan.

Wijzigingen in dit privacystatement
Wij kunnen dit privacystatement van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om dit privacystatement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten
Indien u contact heeft opgenomen en informatie heeft gedeeld (lees: via telefoon, e-mail en/of contactformulier) kunnen wij op uw verzoek deze gegevens wijzigen, beperken of verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via ons contactformulier. Wanneer u uw gegevens wilt laten verwijderen kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier of telefonisch via onderstaande gegevens.

Als u vragen of verzoeken heeft
U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen;
Telefonisch via 010-2281756 (ma t/m vr 8:00 – 17:00 uur)
Via het e-mailadres info@hjvansabben.nl;
Via het contactformulier dat u kunt vinden op www.hjvs.nl Wanneer u naar aanleiding van dit privacystatement vragen hebt kunt u die richten aan Martijn van Sabben via info@hjvansabben.nl. De eisen die door de wet worden gesteld. Hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.